Onkohematologia dziecięca

Onkohematologia dziecięca jest niedawno wyodrębnioną specjalnością lekarską, która objęła występujące u dzieci choroby krwi i dziecięce nowotwory.

Do hematologa i onkologa dziecięcego zgłaszają się dzieci z odbiegającymi od norm wynikami morfologii krwi, z zaburzeniami krzepnięcia, czy objawami mogącymi sugerować podejrzenie rozrostu nowotworowego, zarówno łagodnego, jak i złośliwego. Wykonanie podstawowych badań krwi pozwala na szybkie postawienie diagnozy. Często obserwujemy u dzieci niedokrwistość (anemię), związaną najczęściej z niedoborami spowodowanym ubogą dietą. Rodziców niepokoją krwawienia z nosa, które wymagają szerszej diagnostyki koagulologicznej, a które mogą też być początkiem choroby nowotworowej.

Specjalność ta, obok m.in. kardiologii i medycyny pracy została uznana przez Ministerstwo Zdrowia za deficytową.

Kiedy zgłosić się do Poradni?
Rodzice powinni zgłosić się do Poradni Onkohematologii, jeśli zauważą u swojego dziecka objawy takie jak: osłabienie dziecka, nadmierne rozdrażnienie, utrata apetytu, przewlekłe bóle głowy szczególnie gdy są połączone z wymiotami, długotrwałe krwawienia, bladość skóry, pojawienie się na skórze wybroczyn i nasilonego siniaczenia.

Wykonanie prostych badań laboratoryjnych pozwala rozpoznać i leczyć niedokrwistość lub niedobór żelaza, wyjaśnić przyczynę zaburzeń krzepnięcia bądź ukierunkować bardziej złożoną diagnostykę i zaplanować leczenie innych schorzeń hematoonkologicznych.

Konsultacji lekarskiej wymagają takie objawy jak pojawienie się zeza, białego odblasku ze źrenicy oka, trudności w oddawaniu moczu i stolca, utykania, asymetrycznego obrzmienia jąder u chłopców, powiększenia węzłów chłonnych lub obrzmienia innych tkanek. Współpraca między lekarzami pierwszego kontaktu, innymi specjalistami a onkohematologami dziecięcymi jest tu ważna i stale udoskonalana.

Nowotwory występują w każdym wieku, nawet u noworodków - takie przypadki są na szczęście bardzo rzadkie. W zależności od rodzaju nowotworu, leczenie obejmuje operację, chemio i radioterapię w różnych kombinacjach i prowadzone jest w specjalistycznych oddziałach szpitalnych.

Zadzwoń

Napisz