Sobota 03.06.2023r. Ambulatorium czynne w godz. 07:00- 14:00. Od 08.06.2023r. do 11.06.2023r. Szpital zamknięty.
08.06.2023r. Ambulatorium zamknięte. Od 10.06.2023r. do 11.06.2023r. Ambulatorium czynne w godz. 07:00 – 15:00
W większości przypadków nowotworów, chory nie ma bliskich krewnych z tą samą chorobą. Jednak w przypadku ok. 10% zachorowań stwierdza się predyspozycję uwarunkowaną genetycznie - czyli przekazywany na kolejne pokolenie zmutowany gen, który może wywołać nowotwór.

Dzięki wykryciu nosicielstwa mutacji w genie predyspozycji do zachorowania na nowotwór, możliwe jest przygotowanie szczegółowych planów badań profilaktycznych w celu szybkiego wykrycia zmiany nowotworowej, zastosowanie farmakologicznych lub chirurgicznych metod przeciwdziałania oraz podniesienie komfortu psychicznego pacjenta.
W naszej Lecznicy przeprowadzamy badania genetyczne w kierunku predyspozycji do zachorowania na nowotwór:

Sprawdź ceny badań.