Zakrzepica, czyli choroba zakrzepowo-zatorowa, jest 3 najczęstszą chorobą układu krążenia. W jej przebiegu, w naczyniach krwionośnych do ścian przylegają skrzepy, które stopniowo zamykają światło naczynia aż do jego całkowitej niedrożności. Zakrzep może także się oderwać od ściany żyły i wraz z krwiobiegiem przedostać się np. do serca, wówczas może wystąpić zatrzymanie krążenia i nagła śmierć.

Prawdopodobieństwo zachorowania na zakrzepicę jest większe u kobiet, wzrasta także po 40 r.ż. Czynnikiem ryzyka jest również wrodzona lub nabyta trombofilia.

Trombofilią nazywamy podwyższoną skłonność do tworzenia się zakrzepów krwi. Świadczy ona o predyspozycji do zachorowania, a nie o już powstałych zakrzepach.

Istnieje możliwość zbadania genotypu pacjenta pod kątem mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombiny), które predysponują do trombofilii oraz zakrzepicy.

Osoby, które m. in. miały w przeszłości epizody zakrzepowe, mają obciążenie rodzinne lub objawy choroby zakrzepowo-zatorowej zachęcamy do wykonania badania.

Zadzwoń

Napisz