Procedura ta wykonywana jest w celu zapobiegnięcia dalszej progresji deformacji i degeneracji związanej z przemieszczaniem się kręgów względem siebie. Powoduje zniesienie niestabilności kręgosłupa powodującej dolegliwości bólowe.

Repozycja kręgozmyku polega na przeznasadowym wprowadzeniu śrub, następnie częściowej repozycji przemieszczonych kręgów dzięki zastosowaniu specjalnego instrumentarium. Po uzyskaniu korekcji stabilizuje się (skręca dwa kręgi) przy użyciu prętów przymocowanych do nich wcześniej wkręconych śrub.

W trakcie operacji, dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzania śrub, używany jest wielopłaszczyznowy RTG (tzw. „ramię C”). Cięcie wykonane zostanie pośrodku grzbietu, tylko na takiej długości, aby sprawnie wprowadzić instrumentarium oraz dokonać odbarczenia struktur nerwowych. peracja polega na wprowadzeniu śrub poprzez nasady kręgu do trzonów, które wymagają stabilizacji. Wprowadzanie śrub odbywa się pod kontrolą wzroku, dotyku, aparatu RTG, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia struktur nerwowych i naczyniowych. Śruby łączone są prętami dla zapewnienia prawidłowej stabilizacji.

Dla uzyskania zrostu kostnego, stanowiącego naturalną stabilizację, niezbędne może być pobranie fragmentu własnej tkanki kostnej (najczęściej z talerza kości biodrowej) lub zastosowanie substancji wspomagającej rozrost kostny. W celu usunięcia powstałego w trakcie operacji krwiaka, zostanie założona rurka odprowadzająca, przy użyciu podciśnienia, krew do specjalnego pojemnika Zostanie ona usunięta do 48-72 godzin od operacji. Rana zostanie zamknięta przy użyciu szwów.

Po operacji pacjent pozostaje w Szpitalu 5 dni. W razie konieczności pobyt może ulec wydłużeniu.

Korekcja i stabilizacja kręgozmyku jest jednym z zabiegów leczenia chorób kręgosłupa w Prywatnej Lecznicy Certus!
Kwalifikację oraz zabiegi operacyjne przeprowadza dr n. med. Adama Sulewski.

Zadzwoń

Napisz