Zabieg wykonywany jest w celu usztywnienia objętego procesem chorobowym odcinka kręgosłupa oraz zniesienia ucisku na struktury nerwowe powodującego dolegliwości bólowe.

Operacja polega na wprowadzeniu śrub poprzez nasady kręgu do trzonów, które wymagają stabilizacji. Wprowadzanie śrub odbywa się pod kontrolą wzroku, dotyku, aparatu RTG, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia struktur nerwowych i naczyniowych. Śruby łączone są prętami dla zapewnienia prawidłowej stabilizacji. Pomiędzy trzony zajętej części kręgosłupa zostanie wprowadzony implant podpierający kręgosłup od przodu. Dla uzyskania zrostu kostnego, stanowiącego naturalną stabilizację, niezbędne może być pobranie fragmentu własnej tkanki kostnej (najczęściej z talerza kości biodrowej) lub zastosowanie substancji wspomagającej rozrost kostny.

Przeprowadzane w Certusie zabiegi stabilizacji z użyciem instrumentarium małoinwazyjnego może się odbyć bez konieczności przetaczania krwi, co jest praktycznie niemożliwe w przypadku stabilizacji metodą tradycyjną.

W celu usunięcia powstałego w trakcie operacji krwiaka, zostanie założona rurka odprowadzająca, przy użyciu podciśnienia, krew do specjalnego pojemnika Zostanie ona usunięta do 48-72 godzin od operacji. Rana zostanie zamknięta przy użyciu szwów.

Po operacji pacjent pozostaje w Szpitalu 5 dni. W razie konieczności pobyt może ulec wydłużeniu.

Stabilizacja przeznasadowa kręgosłupa jest jednym z zabiegów leczenia chorób kręgosłupa w Prywatnej Lecznicy Certus!
Kwalifikację oraz zabiegi operacyjne przeprowadza dr n. med. Adama Sulewski.

Zadzwoń

Napisz