Choroba Alzheimera należy najczęstszych chorób neuropsychiatrycznych o charakterze otępienia. Większość chorych cierpi na jej sporadyczną postać z wieloczynnikowym typem dziedziczenia, w którym ważną rolę odgrywa polimorfizm genu apolipoproteiny E (ApoE), dlatego badanie genetyczne ApoE stanowi jeden z elementów diagnostyki choroby Alzheimera.

Apolipoproteina E, występująca w ośrodkowym układzie nerwowym, odpowiada za metabolizm cholesterolu i trójglicerydów. Jej prawidłowe działanie jest strategiczne dla przeciwdziałania miażdżycy. Białko to może występować w 3 różnych formach: APOE2, APOE3 i APOE4. Powstanie poszczególnych wariantów zależy od posiadanego polimorfizmu genu ApoE: ɛ2, ɛ3 i ɛ4 odpowiedzialnego za predyspozycje genetyczne do rozwoju choroby Alzheimera i miażdżycy. Wynik badania ułatwia rozpoznanie choroby we wczesnym stadium, a tym samym pozwala zapewnić choremu właściwą opiekę, w tym odpowiednio wczesne włączenie leków opóźniających zmiany neurologiczne czy łagodzących zaburzenia zachowania.

Sprawdź cenę badania.

Zadzwoń

Napisz