Logopedia i terapia zaburzeń mowy

Rozwój mowy rozpoczyna się już dużo wcześniej, niż w momencie pojawienia się u dziecka pierwszego wyrazu. Warto zatem wiedzieć, że pierwszy rok życia Twojego dziecka to najważniejszy okres przygotowujący do prawidłowego rozwoju mowy. Pierwsze miesiące i lata, to czas stanowiący bazę dla prawidłowej artykulacji.

Opóźnienie rozwoju mowy, wady artykulacyjne czy zaburzenia rozwoju mowy nie pojawiają się nagle, w wieku przedszkolnym!

Już w pierwszym roku życia wiele dzieci wykazuje szereg objawów, które w przyszłości mogą stanowić źródło wielu trudności i nieprawidłowych nawyków mających często wpływ na nieprawidłowy rozwój mowy u dzieci. Stąd tak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna, aby zapobiegać rozwijaniu się i pogłębianiu deficytów rozwojowych już u niemowląt.

Kiedy jest najwłaściwszy czas, by zasięgnąć porady i skonsultować się z logopedą?

Potrzebujesz konsultacji z logopedą gdy Twoje dziecko jest niemowlakiem i:
 • ma trudności z przyjmowaniem pokarmu, krztusi się, ssie zbyt łapczywie, szybko się męczy, a przy tym czujesz, że dziecko nie jest syte (jedną z przyczyn może być zbyt krótkie wędzidełko języka, bądź jego nieprawidłowy przyczep. Inną przyczyną może być nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obszarze kompleksu ustno-twarzowego, bądź też nieodpowiednio dobrany smoczek czy pozycja do karmienia)
 • ma nadwrażliwość dotykową (nie lubi kąpieli, mycia głowy, głaskania, przytulania)
 • ślini się nadmiernie, nie potrafi gryźć i połykać, często przetrzymuje pokarmy w buzi
 • nie gaworzy
 • nie domyka ust w ciągu dnia oraz podczas snu, a przy tym zwykle ma wysunięty i zespolony z wargą dolną język
 • ma obniżone bądź wzmożone napięcie
 • ma obniżone bądź wygórowane reakcje odruchowe (na przykład wygórowany odruch kąsania, utrudniający przyjmowanie pokarmu bądź słaby odruch ssania)
 • ma opóźniony rozwój psychomotoryczny
 • nigdy nie wkładało rączek, gryzaków do buzi
 • nie toleruje pokarmów innych, niż półpłynna konsystencja
Gdy Twoje dziecko zbliża się do wieku przedszkolnego i:
 • ma trudności z rozumieniem prostych poleceń
 • później rozpoczęło wymawiać pierwsze wyrazy, a tempo nabywania umiejętności językowych jest bardzo powolne
 • komunikując się posługuje się najczęściej gestem
 • ma często przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych
 • ma nieprawidłowy nawyk ssania kciuka, gryzienia słomki, wargi dolnej (bądź występują inne parafunkcje)
 • długo korzysta z butelki, kubka „niekapka”, ssie smoczek (powyżej 18 miesiąca życia)
 • pojawia się objaw zaburzeń płynności mowy
 • nawykowo oddycha ustami, nie potrafi wydmuchać noska
 • nieprawidłowo połyka, z językiem wsuniętym między zęby
 • ma wady zgryzu
 • nie toleruje pokarmów innych, niż płynna konsystencja
 • mycie zębów czy podawanie twardszych pokarmów do gryzienia i żucia wywołują u dziecka silny odruch wymiotny
Już nieprawidłowy wzorzec karmienia, który rozwinął się i utrwalił u Twojego dziecka wpływa niekorzystnie na przyszły rozwój mowy. Rozwój funkcji pokarmowych stanowi wzorzec ruchowy istotny dla prawidłowej artykulacji, a tak często właśnie już nieprawidłowej w wieku przedszkolnym.

Zacznijmy myśleć o profilaktyce, a nie o długotrwałym i niełatwym procesie usuwania oraz leczenia wad u dzieci. Bo mowa rozwija się od urodzenia. A najkorzystniejszym okresem do profilaktyki, wczesnej stymulacji logopedycznej jest czas pierwszych miesięcy i lat rozwoju Waszego Dziecka.

W jakich sytuacjach z pomocą przychodzi neurologopedia?
Neurologopedia jest dziedziną zajmującą się diagnozowaniem i terapią osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, u których wystąpiła niepełnosprawność komunikacyjna. Opieką neurologopedyczną mogą być objęte zarówno dzieci, jak i dorośli.

Praca neurologopedy polega na tym, iż odpowiednią stymulacją mózgu usprawnia on tworzenie się wzorców, czyli pomaga w tworzeniu się nowych neuronów. W wielu przypadkach wady wymowy wynikają z problemów z przyjmowaniem określonego rodzaju pokarmu w dzieciństwie. Neurologopeda wie również, jak powinno mówić Twoje dziecko w określonych latach życia, pracuje również z osobami, u których połączenia nerwowe zostały zniszczone na skutek uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (udary, urazy, guzy mózgu czy niedotlenienia, obciążony wywiad okołoporodowy).

Kiedy zgłosić się do neurologopedy?
 • gdy Twoje dziecko nie mówi, a już powinno, nie kontaktuje się z Tobą, nie reaguje na swoje imię, nie pokazuje paluszkiem, nie wykazuje zainteresowania Twoją osobą
 • gdy Twoje dziecko ma podejrzenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, afazję, zespół Aspergera czy opóźnienie psychoruchowe
 • gdy u dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię
 • kiedy podejrzewasz u dzieci jak i u dorosłych zaburzenia neurologiczne, wady genetyczne i gdy zostały one już stwierdzone
 • kiedy masz wśród bliskich osobę po udarach, guzach mózgu, urazach mózgu lub z chorobą neurodegeneracyjną
 • gdy ktokolwiek z Twoich bliskich uległ wypadkowi, w którym został uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy


Nasz logopeda mgr Joanna Mąka

Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w przypadku dzieci ( od 5 rż ) jak i osób dorosłych). Są to takie zaburzenia i choroby:
- prosty opóźniony rozwój mowy;
- dyslalia;
- afazja dziecięca;
- afazja u dorosłych;
- dyzartria;
- choroby neurodegeneracyjne;
- wady stomatognatyczne;
- stwardnienie rozsiane (ćwiczenia napięcia mięsni twarzy);
- stwardnienie zanikowe boczne (ćwiczenia napięcia mięśnia twarzy);
- niedowład/ porażenie nerwu twarzowego;
- jąkanie;
- giełkot;
- ośrodkowy niedosłuch odbiorczy (CAPD)Zadzwoń

Napisz