Wskazane jest wykonanie DTTG w warunkach zbliżonych do standardowych warunków życia pacjenta.

Pacjent powinien się wstrzymać 10-16 godzin od przyjmowania posiłku (dozwolone niewielkie ilości wody mineralnej), nie palić papierosów w okresie próby. Próbę wykonuje się rano, w pozycji siedzącej.

Wykonanie próby:
Krew pobierana jest na czczo. Najpierw oznaczany jest poziom glikemii (czyli poziom cukry we krwi), a następnie pacjent dostaje do wypicia 75g glukozy rozpuszczonej w 300ml ciepłej wody (jeśli poziom glukozy na czczo nie przekracza 7.3 mmol/l - w przeciwnym razie odstępujemy od wykonania testu i pacjent proszony jest o przybycie do laboratorium w innym dniu). Po 2 godzinach ponownie pobierana jest krew i oznaczana glikemia. W czasie między pobraniami pacjent powinien pozostawać w pozycji siedzącej, nie przyjmować posiłków i płynów, nie palić papierosów.

U kobiet ciężarnych w 24-28 tygodnia ciąży [nie jest wymagane aby pacjentka była na czczo] wykonuje się test przesiewowy z obciążeniem 50g glukozy, i oznaczeniem glukozy z pobrania żylnego po 1 godz. W przypadku podwyższonego poziomu glukozy po 1 godz. od podania glukozy, na zlecenie lekarza wykonuje się DTTG, z obciążeniem 75g glukozy i ponownym pobraniem krwi żylnej po 2 godz. od podania glukozy. W tym wypadku pacjentka powinna być bezwzględnie na czczo.

Zadzwoń

Napisz