Leczenie chorób kręgosłupa

Z myślą o osobach cierpiących na choroby kręgosłupa w ramach Oddziału Zabiegowego naszego Szpitala wykonujemy następujące zabiegi ortopedyczne z zakresu leczenia chorób kręgosłupa:

Kwalifikację do zabiegów przeprowadza dr n. med. Adam Sulewski (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty).

Leczenie chorób kręgosłupa w Poznaniu

Bóle kręgosłupa to problem, który dotyka wiele osób, dlatego w PL Certus w Poznaniu specjalizujemy się między innymi w leczeniu kręgosłupa. Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy nieść ulgę pacjentom z Poznania i okolic, podejmując się leczenia bólów kręgosłupa. O tym, że dolegliwości ze strony kręgosłupa stanowią poważny problem przekonasz się zapoznając się z zamieszczonymi poniżej wynikami badań.

Bóle kręgosłupa - poważny problem!

Dlaczego leczenie chorób kręgosłupa w Poznaniu i innych polskich miastach jest tak ważne? Okazuje się, że to jedna z najczęstszych przypadłości bólowych zgłaszanych przez pacjentów.
Od czerwca 2005 do grudnia 2007 roku, m.in. w Poznaniu, zostało przeprowadzone badanie ankietowe w oparciu o kwestionariusz wypracowany w ramach Projektu “HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych”. Głównym celem przyświecającym badaniom było uzyskanie informacji o stanie zdrowia społeczności lokalnej. W Poznaniu badanie ankietowe przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1010 mieszkańców. Jakie były wyniki? Czy leczenie i rehabilitacja kręgosłupa są potrzebne poznaniakom?
Respondenci byli pytani m.in. o występowanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających badanie szesnastu jednostek chorobowych. Spośród wybranych schorzeń respondenci najczęściej skarżyli się właśnie na bóle kręgosłupa.

  • Badanie wykazało, że nieco ponad połowa poznaniaków (52% badanych) miało doświadczenia w odczuwaniu tego typu boleści.
  • Bóle kręgosłupa dotyczyły blisko 6 na 10 kobiet (56%) i prawie 5 na 10 mężczyzn (46%), przy czym aktualnie dotyczyło to 45% respondentek i 35% respondentów.
  • Wraz z wiekiem zmniejszała się liczba osób, które nigdy nie cierpiały na dolegliwości tego typu (od 75% u osób w wieku do 24 lat, aż do 24% u osób powyżej 64 lat). Obecnie na tego typu schorzenia skarży się 66% osób powyżej 64 roku życia, 61% osób w wieku 55-64 lat oraz 50% osób w wieku 45-54 lat.

Wyraźnie widać, że leczenie bólów kręgosłupa oraz jego rehabilitacja jest potrzebna poznaniakom.

Leczenie kręgosłupa w Poznaniu

Gdzie najlepiej wykonać zabiegi na kręgosłup? W cieszącej się dobrymi opiniami oraz oferującej atrakcyjne ceny Prywatnej Lecznicy Certus.

Dowiedz się więcej o chorobach kręgosłupa, ich leczeniu oraz o tym jak z nimi walczyć z przygotowanej przez nas infografiki!

Zadzwoń

Napisz