Badania genetyczne - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Pierwszym i głównym objawem zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa jest ból kręgosłupa. ZZSK jest poważną chorobą, której może skutkować kalectwem już w bardzo młodym wieku. Występuje 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Może zaatakować jeszcze przed 40 rokiem życia objawami, które nie  wzbudzą naszych podejrzeń.

Postępujący i długotrwały stan zapalny, prowadzi do stopniowego zarastania i kostnienia szczelin pomiędzy kręgami kręgosłupa. Skutkuje to utratą jego giętkości i deformacją naturalnych krzywizn.

HLA-B27 to gen ściśle związany z występowaniem ZZSK, który jest wykrywany u 90% - 96% chorych.

Sprawdź cenę badania.

Zadzwoń

Napisz