Leczenie odtruwające po ciągach alkoholowych

W ramach opieki medycznej na Oddziale Ogólnym Prywatnej Lecznicy Certus prowadzimy m. in. leczenie odtruwające dla pacjentów po ciągach alkoholowych.

W trakcie kilkudniowego pobytu na oddziale lecznicy (min. 3 do 5 dni) chory po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu lekarskiego otrzymuje niezbędne leki, ma przeprowadzane wskazane przez lekarza badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarza psychiatry i psychologa - specjalisty leczenia uzależnień.

Powyższy proces diagnostyczny umożliwia rozpoczęcie leczenia uzależnienia od alkoholu lub po ciągu alkoholowym, a także rozpoczęcie psychoterapii. Osoby chcące rozpocząć leczenie odtruwające powinny zgłosić się na planowane leczenie z członkiem rodziny/osobą towarzyszącą (dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, zawsze przebywa on z drugą osobą w pokoju) oraz po minimum 12 godzinnym okresie abstynencji alkoholowej.

Kiedy rozpoznaje się uzależnienie od alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce kryteriami uzależnienie rozpoznaje się wtedy, gdy spełnione są co najmniej 3 spośród następujących kryteriów, w okresie minimum jednego miesiąca lub w ostatnim roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:
  • silne pragnienie spożycia alkoholu - tzw. głód alkoholowy,
  • trudność w kontrolowaniu picia alkoholu (problem z powstrzymaniem się od picia/w zakończeniu picia/w ograniczaniu ilości spożytego alkoholu),
  • objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji zmniejszenia dawki lub odstawienia alkoholu (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub obniżony, lęki),
  • zwiększona tolerancja alkoholu (dla efektu upojenia chory potrzebuje coraz większej ilości alkoholu),
  • koncentracja zainteresowań wokół spożywania alkoholu,
  • picie alkoholu, pomimo wiedzy o jego szkodliwości dla zdrowia pijącego.

W celu uzyskania więcej informacji oraz zaplanowania leczenia prosimy o kontakt pod numerem 61 8 604 330.


Zadzwoń

Napisz